Fi fy Hun ac Eraill

Author: Tania ap Siôn, Leslie J. Frances.

Series: Archwilio ein Byd.

Today is Aled and Siân's first day at school. They learn about the school family. Aled and Siân's new friends share stories about their other families. They are excited to hear about the big families of Christians, Hindus, Jews and Muslims.

 

Awdur: Tania ap Siôn, Leslie J. Frances.

Cyfres: Archwilio ein Byd.

Heddiw yw diwrnod cyntaf Aled a Siân yn yr ysgol. Maen nhw'n dysgu am deulu'r ysgol. Mae ffrindiau newydd Aled a Siân yn rhannu storïau am eu teuluoedd eraill. Maen nhw wrth eu bodd yn clywed am deuluoedd mawr Cristnogion, Hindwiaid, Iddewon a Mwslimiaid.

£2.99 -Code(s)Rhifnod: 9781911514244
9781911514244

You may also like .....Falle hoffech chi .....