Ffion Hâf, Gwynfyd

Originally from Dryslwyn near Llandeilo, Ffion is one of Wales’ talented young voices who won the David Ellis Memorial Prize, the Blue Riband at the 2015 National Eisteddfod at Montgomeryshire and the Marches.

By day, Ffion is an accountant in Swansea, but at an early age she developed her interest as a soloist as a member of the Urdd movement, and having being raised on the family farm at Danycapel, Dryslwyn she became a keen member of the National Federation of Young Farmers. Ffion acknowledges the importance of competing at local Eisteddfodau, where she gained the foundation and experience that enabled her to perform on National and International stages.

This first recording is a reflection of the wealth and flexibility of Ffion’s voice, and her desire to reach the heart and soul of her audience. We hope you enjoy this selection of some of Ffion’s favourite songs.

Tracks -

01. Gwynfyd

02. Gweddi'r Arglwydd

03. Buchedd Garmon

04. Mor Fawr Wyt Ti

05. O Fab y Dyn

06. Verborgenheit

07. Ganol Gaeaf Noethlwm

08. We'll Gather Lilacs

09. Ave Maria

10. Tyrd Olau Mwyn

11. Anfonaf Angel

12. O Ddwyfol Nos. 

  

Yn wreiddiol o Ddryslwyn ger Llandeilo, dyma un o leisiau disglair ifanc Cymru a ddaeth i’r brig yng nghystadleaeth Gwobr Goffa David Ellis, y Rhuban Glas yn Eisteddfod Genedlaethol Maldwyn a’r gororau 2015.

Merch fferm Danycapel, Dryslwyn yw Ffion sydd bellach yn gyfrifydd, wrth ei galwedigaeth, yn Abertawe. Datblygodd Ffion ddiddordeb fel cantores yn ifanc iawn trwy fudiad yr Urdd a’r Ffermwyr Ifanc. Mae’n cydnabod pwysigrwydd cystadlu yn yr eisteddfodau bach, lle cafodd y sylfaen i fynd ymlaen i berfformio ar lwyfanau cenedlaethol a rhyngwladol.

Adlewyrcha’r recordiad cyntaf yma gyfoeth a hyblygrwydd llais Ffion, a’i hymgais i gyffwrdd â chalon ac enaid ei chynulleidfa. Mwynhewch y casgliad yma o ffefrynau Ffion.

Traciau -

01. Gwynfyd

02. Gweddi'r Arglwydd

03. Buchedd Garmon

04. Mor Fawr Wyt Ti

05. O Fab y Dyn

06. Verborgenheit

07. Ganol Gaeaf Noethlwm

08. We'll Gather Lilacs

09. Ave Maria

10. Tyrd Olau Mwyn

11. Anfonaf Angel

12. O Ddwyfol Nos.

£9.99 -Code(s)Rhifnod: 5016886******
SAIN SCD2726

You may also like .....Falle hoffech chi .....