Ffi Ffi a'i Ffrindiau (5), Gardd y Gaeaf

Episodes -

Gardd y Gaeaf

Beth am Bei?

Brenhines y Ddawns

Twymyn y Tusw

Ar Ben y Domen

EXTRA FEATURES - Jigsaw 4 pieces and a song to sing-along.

 

Length - approx 50 minute.

Language - Welsh.

Colour - Full Colour.

Certificate – Uc

 

 

GARDD Y GAEAF Mae Pibellau Ffi-ffi wedi rhewi'n y tywydd oer. mae Picwn yn cynnig helpu. Ydi o'n gwybod beth mae'n wneud...neu helpu fel arwydd o ewyllys da mae o?

BETH AM BEI? Mae'n bwrw'n arw'n yr ardd. mae Ffi-ffi, Bwmbwl a Briallen wedi bod yn gwneud peis mwd. Ond, Mae Picwn a Llusgwn yn meddwl mai rhai siocled ydyn nhw, ac fe wnan nhw unrhyw beth i gael eu gafael arnyn nhw.

BRENHINES Y DDAWNS Heno mae'n ddawns canol haf Gardd Tusw. Mae ffi-Ffi'n helpu gweddill y Tots i ffeindio dillad i'w gwisgo i'r parti mawr, ond, tybed fydd hi'n cofio am wisg iddi hi ei hun?

TWYMYN Y TUSW Mae Picwn yn darbwyllo Cog fod ganddo sbotiau Gardd Tusw. Yr unig ffordd i'w gwella, meddai, yw eu peintio gyda sudd mefys a bwyta pethau neis, neis. Wrth gwrs, mae Picwn yn gwybod y daw'r Tots eraill a gwledd iddo yntau wrth iddynt ddeall bod ganddo sbotiau cochion, cas.

AR BEN Y DOMEN Mae Ffi-Ffi'n hynod o brysur ac mae Bwmbwl yn ceisio'i orau glas i'w helpu. Ond, dydi pethau ddim yn rhedeg yn esmwyth, ac mae'n glanio ar ben tomen gompost. Tybed ddaw Ffi-Ffi o hyd iddo a'i helpu i lawr?

DEUNYDD YCHWANEGOL *Gem yn cynnwys 4 jisgo *can i'w chyd-ganu

 

Hyd - tua 50 munud.

Iaith - Cymraeg.

Lliw - Lliw Llawn.

Tystysgrif – Uc

Sold OutAllan o Stoc

You may also like .....Falle hoffech chi .....