Ffi-Ffi a'i Ffrindiau (3), Cacwn Siocled

CHOCOLATE SURPRISE Fifi has promised to make a cake for the Flowertot Garden party. Only she hasn't got any eggs. She leaves Pip guarding the chocolate cream filling while she goes to get some. What could go wrong?Lots if Stingo and Slugsy are around!!

PIP LEARNS TO DANCE Fifi is getting the Garden ready for the Floertots disco that night. Pip desperatley want to learn to dance in time. He visits everyone in the garden to see if they can give him some tips on how to wow the crowd on the dance floor.

FIFI'S BIG CRUNCH DAY The Flowertots have all grown crunchy fruit and vegetables for big crunch day, to keep their teeth healthy and stong. Only Bumble's peas have gone mushy, they'll never be of any use now. Or will they??

SOUP OF THE DAY It is a cold day at Flowertots Garden. Fifi is about to make soup, when Primrose takes over. She can be very particular about the ingredients for her perfect pea soup!!

BIG BAND NIGHT The day has dawned for the Flowertots concert. But Fifi has a sore throat and Bumble's drums have gone missing, along with his honey which they need to cure Fifi's throat. Will the concert have to be cancelled??

DVD EXTRA - 5 fun sing along songs

Length - approx. 70 minutes.

Language - Welsh.

Colour - Full Colour.

Certificate - Uc.

 

 

CACWN SIOCLED Mae Ffi-ffi wedi addo gwneud cacen ar gyfer parti Gardd Tusw. Ond does ganddi ddim wyau. Rhaid mynd i nôl rhai felly, ac mae'n gadael Cog yn gwarchod yr hufen siocled. Beth all fynd o'i le? Pob math o bethau, pan fydd Picwn a Llusgwn o gwmpas!!

DAWNSIO GWIRION Mae Ffi-ffi'n paratoi'r ardd ar gyfer disgo Gardd Tusw. Mae Cog yn benderfynol o ddysgu sut i ddawnsio mewn pryd. Mae'n ymweld â phawb yn yr ardd i weld pwy all roi'r cyngor gorau iddo ar sut i syfrdanu'r dorf wrth dawnsio.

DIWRNOD BWYTA'N IACH Mae pawb yng Ngardd Tusw wedi tyfu ffrwythau a llysiau ar gyfer Diwrnod Bwyta'n Iach, er mwyn cadw eu dannedd yn gryf ac iach. Ond mae pys Bwmbwl wedi'u difetha, fyddan nhw byth o ddefnydd nawr. Neu a fyddan nhw??

GWNEUD CAWL O BETHAU Mae hi'n ddiwrnod oer yng Ngardd Tusw. Mae Ffi-ffi yn barod i wneud cawl, ond gan Briallen mae'r rysait perffaith. Oes modd dod o hyd i'r cynhwysion i blesio Briallen?

CYNGERDD GARDD TUSW Mae'r diwrnod cyngerdd Gardd Tusw wedi cyrraedd. Ond mae gan Ffi-ffi ddolur gwddw, mae drymiau Bwmbwl wedi ymd ar goll, ynghyd â'i fêl sydd ei angen i wella gwddw Ffi-Ffi. A fydd rhaid gohirio'r cyngerdd?

DEUNYDD YCHWANEGOL - 5 o ganeuon i'w cyd-ganu

Hyd - tua 70 munud.

Iaith - Cymraeg.

Lliw - Lliw Llawn.

Tystysgrif – Uc.

£4.99 -Code(s)Rhifnod: 5016886063454
SAIN DVD063

You may also like .....Falle hoffech chi .....