Ewyllysiau Cymraeg

Author: Gerald Morgan.

Pennod Goll yn Hanes yr Iaith

Before 1990 no-one knew that over a thousand Welsh legal documents were filed at the Welsh National Library. These probate documents comprise wills, estate lists, letters and other documents which reveal effective and diverse use of the Welsh language. In this book we can listen to the last words and wishes of Welsh men and women from 1560 until 1858.

 

Awdur: Gerald Morgan.

Pennod Goll yn Hanes yr Iaith

Cyn y 1990au doedd neb yn deall bod dros fil o ddogfennau cyfreithiol Cymraeg wedi'u harchifo yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru. Mae'r dogfennau profeb yma yn cynnwys ewyllysiau, rhestri eiddo, llythyrau a dogfennau eraill sy'n dangos defnydd effeithiol ac amrywiol o'r iaith. Drwy ddarllen Ewyllysiau Cymraeg, cawn wrando ar ddymuniadau a geiriau olaf Cymry o 1560 hyd 1858.

 

Athro a hanesydd yw Gerald Morgan. Bu'n dysgu Saesneg yn Ysgol Maes Garmon ac yn Ysgol Gyfun Aberteifi, cyn gweithio fel prifathro Ysgol Gyfun Llangefni ac Ysgol Gyfun Penweddig, Aberystwyth. Mae Gerald Morgan wedi cyhoeddi nifer helaeth o lyfrau ac erthyglau ar amryw bynciau. Mae'n byw yn Aberystwyth.


£9.99 -Code(s)Rhifnod: 9781800990982
9781800990982

You may also like .....Falle hoffech chi .....