Esgyrn

Author: Heiddwen Tomos.

A raw novel about a grandfather's relationship with his grandsons; the elder is 16 years old while the younger is confined to a wheelchair. The relationships portrayed are tender, credible and memorable. Touching on both traditional and modern themes such as belonging and inheritance, incomers and love, the flowing dialogue and narrative contains a good pinch of humour.

 

Awdur: Heiddwen Tomos.

Nofel gignoeth gan Heiddwen Tomos sy'n sôn am berthynas tad-cu â'i ddau ŵyr – un yn 16 oed a'r llall mewn cadair olwyn. Mae'r cymeriadau, a'u perthynas â'i gilydd, yn annwyl, yn gredadwy ac yn gofiadwy. Mae themâu cyfoes a thraddodiadol yma, megis perthyn a threftadaeth, mewnfudwyr a chariad, ac mae'r ddeialog a'r naratif yn llifo a hiwmor yn frith drwyddi.

Sold OutAllan o Stoc

You may also like .....Falle hoffech chi .....