Adolygiad Cwsmeriaid / Customer Reviews

Yn seiliedig ar 1 review / Based on 1 review Ysgrifennwch adolygiad am y cynnyrch yma / Write a review

Emma Marie, O Dan yr Wyneb


Tracks - 

01. Hogan Dre yn y Wlad

02. Gweddi Ger y Lli

03. Chwifio y Faner

04. Clo ar dy Galon

05. Jin Pinc

06. Ar Ddiwedd yr Enfys

07. Ty Coch

08. Llyncu'r Abwyd

09. Y Copa

10. Fy Meibl Bach

11. Cur y Sul

12. Dim Hanner Call (gyda Phil Gas). 

  

Mae’r albwm yma dipyn yn wahanol i’r cyntaf - ‘Deryn Glan i Ganu’ cafodd ei ryddhau yn 2018. Mae yna amrywiaeth o ganeuon sy’n dangos yr ochr arall i gymeriad Emma, yr ochr hwylus, llawn bywyd ac yn aml yn ddoniol. Mae’r trac cyntaf ‘Hogan dre yn y wlad’ yn esiampl o hyn; yn trafod yr anhawster digri sy’n wynebu hogan ifanc wrth iddi drafod llwybr gwledig, cefn gwlad.

Mae’r trac diwethaf yn ddeuawd gyda Phil Gas, ac mae’r teitl ‘Hanner Call’ yn esbonio pob dim amdani. “Mae’r peidio gigio trwy’r cyfnod clo wedi bod yn anodd iawn i ni gyd fel artistiaid” meddai Emma, “ond dwi wedi defnyddio'r amser yna i gyfansoddi mwy o ganeuon”. Mae’r casgliad yma hefyd yn cynnwys baledi - ‘Gweddi ger y lli’, caneuon serch - ‘Clo Ar Dy Galon’ a hyd yn oed cân werinol - ‘Llyncu’r Abwyd’ sy’n rhestri idiomau tlysaf Pen Llŷn. “Mae yna gân tu ôl i bob profiad mewn bywyd” meddai Emma. “Am fy mod i wedi bod trwy fwy o brofiadau ers yr albwm cyntaf rwy’n dysgu rhywbeth newydd bob dydd, a hynny sydd yn helpu fi yn bersonol i gyfansoddi”.

Traciau -

01. Hogan Dre yn y Wlad

02. Gweddi Ger y Lli

03. Chwifio y Faner

04. Clo ar dy Galon

05. Jin Pinc

06. Ar Ddiwedd yr Enfys

07. Ty Coch

08. Llyncu'r Abwyd

09. Y Copa

10. Fy Meibl Bach

11. Cur y Sul

12. Dim Hanner Call (gyda Phil Gas).


 


£12.99 -Code(s)Rhifnod: 5065001351310
ARAN414

You may also like .....Falle hoffech chi .....