Eira Wen a'r Saith Corrach

Golygydd: Mared Llwyd.

Series: Agor y Drws.

Snow White dreams of a better life, far away from her cruel stepmother, the Queen, who hates her because she is so beautiful. Snow White goes to hide in the forest with seven curious little dwarfs. Will Snow White ever be happy again?

 

 

Golygydd: Mared Llwyd.

Cyfres: Agor y Drws.

Mae Eira Wen yn breuddwydio am fywyd gwell, ymhell oddi wrth ei llysfam greulon, y Frenhines, sy’n ei chasáu am ei bod mor hardd. Aiff Eira Wen i guddio yn y goedwig gyda saith corrach bach chwilfrydig. A fydd Eira Wen yn gallu byw bywyd hapus byth eto?

£4.99 -Code(s)Rhifnod: 9781804163504

You may also like .....Falle hoffech chi .....