Efa

Author: Bethan Gwanas.

Series: Cyfres y Melanai.

The first title in a trilogy for the early teens. Efa is the queen -elect of Melanai, but does not wish to yield to following old customs, which include murdering her mother, the queen, when she is 16 years old. In this story, we follow Efa as she struggles against her own destiny. The second and third titles will be published in 2018 and 2019 respectively.

 

 

Awdur: Bethan Gwanas.

Cyfres: Cyfres y Melanai.

Y nofel gyntaf mewn trioleg ar gyfer yr arddegau cynnar. Mae Efa yn ddarpar frenhines gwlad Melanai ond mae hi'n gyndyn i ddilyn yr hen draddodiadau, gan gynnwys lladd ei mam, y frenhines, ar ei phen-blwydd yn 16 oed. Yn y stori, dilynwn Efa yn brwydro yn erbyn ei thynged ei hun. Bydd nofel 2 a 3 yn cael eu cyhoeddi yn 2018 a 2019.

£5.99 -Code(s)Rhifnod: 9781784615024
9781784615024

You may also like .....Falle hoffech chi .....