Dysgu Cymraeg: Sylfaen/Foundation (A2) - Gogledd Cymru/North Wales - Fersiwn 2


The national Welsh for Adults course book for learners at Foundation Level. North Wales version. Version 2. The book is intended for use in a classroom. Each unit looks at a different theme and introduces new vocabulary and language patterns. The course will provide practice for developing all four language skills - speaking, reading, writing and listening.

 


Hwn yw'r cwrs cenedlaethol ar gyfer oedolion sy'n dysgu'r Gymraeg ar lefel Sylfaen. Fersiwn Gogledd Cymru. Fersiwn 2. Mae'r llyfr i'w ddefnyddio mewn dosbarth. Mae pob uned yn cyflwyno thema wahanol, ynghyd â geirfa a phatrymau iaith newydd. Mae'r cwrs yn datblygu'r pedair sgil iaith - siarad, darllen, ysgrifennu a gwrando, ac mae adran Gwaith Cartref ym mhob uned.

£10.00 -Code(s)Rhifnod: 9781998995950
9781998995950

You may also like .....Falle hoffech chi .....