Dysgu Cymraeg: Canolradd / Intermediate Gogledd Cymru / North Wales


The National Welsh for Adults course book for learners at Intermediate Level, North Wales version, Units 1-20. The book is intended for use in a classroom. The language is presented within different contexts of language use and introduces new language patterns and vocabulary in each unit. The course will provide practice for developing all four language skills.

 


Dyma'r cwrs cenedlaethol ar gyfer oedolion sy'n dysgu'r Gymraeg ar lefel Canolradd, Gogledd Cymru, Unedau 1-20. Llyfr i'w ddefnyddio mewn dosbarth. Cyflwynir yr iaith mewn cyd-destunau gwahanol, gyda geirfa a phatrymau iaith newydd ym mhob uned. Mae'r cwrs yn datblygu'r pedair sgil iaith - siarad, darllen, ysgrifennu a gwrando a cheir adran Gwaith Cartref i bob uned.

£10.00 -Code(s)Rhifnod: 9781999686185

You may also like .....Falle hoffech chi .....