Dylanwad, Geirie

In 2004 Dylan was at Bangor train station when he noticed a soldier meeting his family on the platform. It was a very emotional occassion for the soldier and his family, and it inspired Dylan to write the song "geiriau" which translated means "words". The photograph on the cover of the CD represents the exact spot where Dylan witnessed this important event, and where his song writing began. After nearly 7 years of writing songs in the back of his garage, Dylan was fortunate enough to hear his work collegue, Llinos, sing live in a party. After a few weeks he plucked up the courage to share his songs with Llinos, and within a few days they joined forces with Lliwen who owns Mountain Studios and created the group DYLANWAD.

This is the first CD that DYLANWAD have released and the CD contains 14 original songs, 2 of which are in English, these are "Love you Tonight", a country and western style song and "Deeper".

Tracks -

01. Geiriau

02. Anrhefn

03. Haul ar Fryn

04. Dail yr Hydref

05. Cymro Olaf

06. Cerddwn y Fflamau

07. Mr Blaidd

08. Love You Tonight

09. Dyner Law

10. Paid Anghofio

11. Un Dydd

12. Pob Ffordd

13. Deeper

14. Dyn y Tywydd.

 

Dyma CD gyntaf y grwp Dylanwad (sef Dylan, Lliwen a Llinos).

Roedd y grwp yn awyddus i gyflwyno amrywiaeth o ganeuon newydd ar y CD yma, rhai caneuon hapus, rhai doniol a rhai sy’n drist. Mae’r caneuon i gyd yn adlewyrchu cyfnodau personol yn mywyd Dylan.

Mae Dylan yn esbonio “Yn 2004 roeddwn yn sefyll yng ngorsaf Bangor pan welais filwr yn dod oddi ar dren. Roedd rhyfel Afghanistan yn ei phedwerydd blwyddyn erbyn hyn ac roedd y cyfryngau yn aml yn darlledu newyddion trist am farwolaethau milwyr. Ar ôl gweld y croeso emosiynol a gafodd y milwr gan eu deulu, fe ffurfiof gân yn fy nychymyg o’r enw “geiriau”. Mae llun clawr y CD yn cynrychioli’r man lle cychwynodd y daith o ysgrifennu i fi."

Mae Llinos a Lliwen yn gyn aelodau o’r grwp poblogaidd CHICAS, ac mae ymuniad o dalent y ddwy gyda caneuon gwreiddiol Dylan wedi creu CD unigryw sy’n llawn hwyl, pasiwn a gonestrywdd.

Traciau -

01. Geiriau

02. Anrhefn

03. Haul ar Fryn

04. Dail yr Hydref

05. Cymro Olaf

06. Cerddwn y Fflamau

07. Mr Blaidd

08. Love You Tonight

09. Dyner Law

10. Paid Anghofio

11. Un Dydd

12. Pob Ffordd

13. Deeper

14. Dyn y Tywydd.

£12.25 -Code(s)Rhifnod: 5016886888521
5016886888521

You may also like .....Falle hoffech chi .....