Dyddiau Da

Author: Non ap Emlyn.

Series: Cyfres Wyt Ti'n Gwybod?

A book to introduce 5-7 year old children to a range of interesting facts in order to stimulate their curiosity about the world around them as well as promoting their desire to search for all sorts of information. This title offers information about seasonal celebrations around the world.

 

 

Awdur: Non ap Emlyn.

Cyfres: Cyfres Wyt Ti'n Gwybod?

Llyfr i gyflwyno plant 5-7 mlwydd oed i ystod o ffeithiau diddorol er mwyn ysgogi eu chwilfrydedd ynghylch y byd o'u cwmpas yn ogystal â hyrwyddo eu hawydd i chwilota am bob math o wybodaeth. Mae'r gyfrol hon yn sôn am ddathliadau tymhorol ar draws y byd.

£2.99 -Code(s)Rhifnod: 9781783901180
9781783901180

You may also like .....Falle hoffech chi .....