Dweud yr Amser gyda Cadi a Jac

Author: Heather Amery; Welsh Adaptation:  Bethan Mai Jones.

Series: Cae Berllan.

A lively board book that follows a whole day with Cadi and Jac and the reader on Cae Berllan farm as they all learn to tell the time. Each page shows a different activity together with the time the activity is completed. The reader can turn the hands on the clock face to show the time.

 

Awdur: Heather Amery; Addasiad Cymraeg: Bethan Mai Jones.  

Cyfres: Cae Berllan.

Llyfr bwrdd bywiog sy'n dilyn diwrnod ar fferm Cae Berllan wrth i Cadi a Jac a'r darllenwr ddysgu dweud yr amser. Mae pob tudalen yn dangos gweithgaredd gwahanol, yn ogystal â'r amser pan fo'r gweithgaredd yn cael ei gwblhau. Gall y darllenydd droi'r bysedd ar wyneb y cloc er mwyn dangos yr amser. 

£9.99 -Code(s)Rhifnod: 9781801061056
9781801061056

You may also like .....Falle hoffech chi .....