Dw I’n Bril!

Author: Wynne Kinder; Welsh Adaptation: Glyn Saunders Jones. 

I am strong. I am brave. I can handle anything.

 

Awdur: Wynne Kinder; Addasiad Cymraeg: Glyn Saunders Jones.

Rwy'n gryf. Rwy'n ddewr. Rwy'n gallu delio ag unrhyw beth.

Llyfr fydd yn helpu pob plentyn i fod yn bositif am yr heriau sy’n eu hwynebu yn ystod eu plentyndod. Mae pob plentyn yn wynebu sefyllfaoedd sy’n gallu bod yn anodd. Mae’r llyfr hwn yn cynnig 365 o syniadau - un am bob dydd o’r flwyddyn - ar sut i fod yn bositif a goresgyn unrhyw sefyllfa anodd. Canllaw ymarferol syml sy’n rhoi’r nerth a’r penderfyniad iddyn nhw oresgyn pob problem. Mae’n cynnig cymhelliant ac anogaeth heb sôn am ddangos sut mae eraill fel Rosa Parks a Greta Thunberg wedi llwyddo.


Mae yma weithgareddau bach syml hefyd i dawelu fel yr olwyn dro neu’r botel bositif. Mae’r pwyslais ar gynnig strategaethau meddwl sy’n gadarnhaol. Beth bynnag fo’r broblem yna “Dw i’n Bril!”

£10.99 -Code(s)Rhifnod: 9781801061483
9781801061483

You may also like .....Falle hoffech chi .....