Dros Ryddid

Author: Various; Editor:  Llinos Dafydd, Ifan Morgan Jones.

Profiadau Unigolion o Brotestio

A volume of recollections by 11 individuals who have been in the midst of all kinds of protests, all presented with liveliness and honesty, with joy and passion. The subjects are varied, and include protests about climate crisis, Welsh independence, the devolution of broadcasting, LGBTQ+ rights, the right to a home, equal rights and second homes.


 

Awdur: Amrywiol; Golygwyd gan:  Llinos Dafydd, Ifan Morgan Jones.

Profiadau Unigolion o Brotestio

Dyma gyfrol o hel atgofion gan 11 o unigolion sydd wedi bod yng nghanol protestio o bob math, pob un yn sôn am eu profiadau yn fyw, yn onest, yn ddifyr, ac yn angerddol. Mae'r pynciau yn amrywiol, gan gynnwys protestio am yr argyfwng hinsawdd, annibyniaeth i Gymru, datganoli darlledu, hawliau LGBTQ+, hawl i gael cartref, hawliau cyfartal ac ail gartrefi.

£7.99 -Code(s)Rhifnod: 9781800992559

You may also like .....Falle hoffech chi .....