Dros Gyfiawnder a Rhyddid

Author: Jerry Hunter.

Cambrian Guards, Caethwasiaeth a Rhyfel Cartref America

The story of a particular Welsh community during the American Civil War. It focuses in an easy-to-read style on the army members and also portrays the relationship between the Welsh soldiers and the communities at home. At least 70 soldiers in the Wisconsin 22nd Regiment of Footsoldiers were Welsh speakers - both immigrants and American-born raised in Welsh-speaking homes.

 

Awdur: Jerry Hunter.

Cambrian Guards, Caethwasiaeth a Rhyfel Cartref America

Hanes cymuned Gymraeg benodol yn ystod Rhyfel Cartref America. Canolbwyntia mewn dull storïol ar y dynion yn y fyddin, ond mae'n darlunio'r berthynas rhwng y milwyr Cymraeg hynny â'r gymuned gartref hefyd. Roedd o leiaf 70 o Draedfilwyr 22ain Gatrawd Wisconsin yn siarad Cymraeg - rhai yn fewnfudwyr diweddar o Gymru ac wedi'u geni yn America a'u magu ar aelwydydd Cymraeg yno.

£12.99 -Code(s)Rhifnod: 9781800993815

You may also like .....Falle hoffech chi .....