Draig y Gaeaf

Author: Caroline Pitcher; Welsh Adaptation: Mary Jones.

Rory is afraid of the winter darkness. So he creates a Winter Dragon with a green coat and a bright red crest. The dragon becomes alive to tell stories about knights and battles, about goblins and treasure - and through his dream-time adventures, Rory becomes a brave boy. But as spring approaches, the Winter Dragon dreams of returning to her fiery home.

 

Awdur: Caroline Pitcher; Addasiad Cymraeg: Mary Jones.

Mae Rory yn ofni tywyllwch y gaeaf. Felly mae Rory yn creu Draig y Gaeaf gyda chôt werdd a chrib goch lachar. Mae'r ddraig yn dod yn fyw i ddweud storïau am farchogion a brwydrau, am goblynnod a thrysor - a thrwy ei anturiaethau yn ei freuddwydion mae Rory yn dod yn fachgen dewr. Ond wrth i'r gwanwyn ddod yn nes, mae Draig y Gaeaf yn breuddwydio am fynd yn ôl i'w chartref tanllyd.

£7.99 -Code(s)Rhifnod: 9781802583236

You may also like .....Falle hoffech chi .....