Draig o'r Enw Môr

Author: Jilly Bebbington; Welsh Adaptation: Aled Islwyn.

A volume comprising of 6 short stories for children about a blue sea dragon that comes to play with children at the Ty Hafan hospice.  The book, written by a volunteer at the hospice, is aimed at educating children and adults alike about what happens there.

All profits from this book will go to Ty Hafan.

 

Awdur: Jilly Bebbington; Addasiad Cymraeg: Aled Islwyn.

Cyfrol o 6 stori fer am ddraig las sy’n dod o’r môr i chwarae gyda phlant yr hosbis yn Nhy Hafan.  Pwrpas y gyfrol, a ysgrifennwyd gan un o wirfoddolwyr Ty Hafan, yw addysgu plant ac oedolion am yr hyn sy’n digwydd yno.

Bydd holl elw’r gyfrol y mynd i hosbis Ty Hafan.


£4.99 -Code(s)Rhifnod: 9781784617981
9781784617981

You may also like .....Falle hoffech chi .....