Dosbarth Miss Prydderch a'r Dreigiau

Author: Mererid Hopwood.

Series: Cyfres Miss Prydderch: 5.

Miss Prydderch's crew are still enjoying their adventures at the National Eisteddfod in Cardiff - and they HAVE to sort out the problems, return to Dŵr y Mwg, and help their friends, but time is against them when one of the children goes missing. An exciting and unexpected conclusion.

 

Awdur: Mererid Hopwood.

Cyfres: Cyfres Miss Prydderch: 5.

Mae criw Dosbarth Miss Prydderch yn parhau gyda'u hanturiaethau yn yr Eisteddfod Genedlaethol yng Nghaerdydd - ac mae'n RHAID datrys y problemau, dychwelyd i Dŵr y Mwg a helpu eu ffrindiau, ond mae tro yn y gynffon wrth i un o'r plant fynd ar goll. Mae diweddglo cyffrous ac annisgwyl.

£5.99 -Code(s)Rhifnod: 9781785622205
9781785622205

You may also like .....Falle hoffech chi .....