Doniau'r Ynys

Anglesey – Ynys Môn in Welsh – has contributed vastly to the variety and wealth of contemporary Welsh entertainment, and it continues to do so. This new collection brings together the best of the island’s talents, ranging in style from classical singing to the world of pop music, and from the traditional to the instrumental. Sain’s archive of recordings has supplied most of the tracks, but more recent recordings have been included to bring the collection bang up to date. Soloists, duets, choirs and groups – and they all have one thing in common, their innate love of music and singing.

Tracks -

CD1

01. Hogan o Fôn (Leah Owen)

02. Gwynfyd (Steffan Lloyd Owen)

03. Y Cobler Du Bach (Aelwyd yr Ynys)

04. Rhy Hwyr (Mojo)

05. Sgwenna dy Stori (Elin Fflur)

06. Yr Ornest (Gwyn Hughes Jones)

07. Y Bore Glas (Iwan Llewelyn Jones)

08. Happy We Are All (Lleisiau'r Frogwy)

09. Dim Ond Un (Cordia)

10. Salm 23 (Côr Adlais)

11. Mai (Llio Evans)

12. Nerth y Gân (Rhys Meilyr)

13. Cyntaf Dydd o Fai (Pererin)

14. Cân (Sioned a Cathrin)

15. Fy Mhennaf Ffrind (Hogia Bryngwran)

16. Ar Lan y Môr (Lucy Kelly)

17. Cana dy Gân (Daf a Lisa)

18. Amser Maith yn Ôl (Tudur Huws Jones)

19. Heriwn, Wynebwn y Wawr (Côr y Traeth)

20. Hiwmor Charles (Charles Williams)

CD2

01. Caffi Gaerwen (Tony ac Aloma)

02. O'r Fan Acw (Margaret Williams)

03. Rhosyn yr Iôr (Côr Ieuenctid Môn)

04. Dafydd y Garreg Wen (Meilir Jones)

05. Yn Dy Gwmni Di (Gwen Elin)

06. Gwenno Penygelli (Moniars)

07. Beth Bynnag Ddaw (Brenda Edwards)

08. Eiliad Dragwyddol (Sharon Evans gyda/with Chôr y Traeth)

09. Ave Maria (Aled Jones)

10. Yr Anthem Geltaidd (Hogia Llanbobman)

11. Merch y Melinydd (Marian Roberts)

12. Gafael yn fy Llaw (Wil Tân a Karen (Môn Heli))

13. Brith Atgofion (Nathan Williams)

14. Dangos i Mi (Meinir Gwilym)

15. Cyffur Cariad (Carlotta)

16. Zimba Zamba (Dewi Ellis Jones a Band Biwmares)

17. Dwy Bont (Broc Môr)

18. Pont y Borth (Côr Meibion y Foel)

19. Molawd Môn (Rhianedd Môn)

20. O Gymru (Hogia'r Ddwylan).

 

 

Gorchwyl pleserus oedd gwrando ar yr holl ddeunydd yn archif Sain gan artistiaid o Fôn ond tasg enfawr oedd dethol a dewis yr artistiaid hynny ac nid ydy wedi bod yn bosibl i gynnwys pawb oedd a hawl i fod ar y casgliad CD dwbl hwn – mi fyddai’n ddigon hawdd ymestyn y casgliad i hanner dwsin o ddisgiau! Yn ogystal â’r deunydd yn yr archif roeddem yn awyddus i gynnwys artistiaid ifanc, rhai ar ddechrau eu gyrfa, eraill yn canu mewn corau neu grwpiau yn eu hamser hamdden, er mwyn adlewyrchu’r bwrlwm cerddorol sydd yn bodoli ar Ynys Môn.

Traciau -

CD1

01. Hogan o Fôn (Leah Owen)

02. Gwynfyd (Steffan Lloyd Owen)

03. Y Cobler Du Bach (Aelwyd yr Ynys)

04. Rhy Hwyr (Mojo)

05. Sgwenna dy Stori (Elin Fflur)

06. Yr Ornest (Gwyn Hughes Jones)

07. Y Bore Glas (Iwan Llewelyn Jones)

08. Happy We Are All (Lleisiau'r Frogwy)

09. Dim Ond Un (Cordia)

10. Salm 23 (Côr Adlais)

11. Mai (Llio Evans)

12. Nerth y Gân (Rhys Meilyr)

13. Cyntaf Dydd o Fai (Pererin)

14. Cân (Sioned a Cathrin)

15. Fy Mhennaf Ffrind (Hogia Bryngwran)

16. Ar Lan y Môr (Lucy Kelly)

17. Cana dy Gân (Daf a Lisa)

18. Amser Maith yn Ôl (Tudur Huws Jones)

19. Heriwn, Wynebwn y Wawr (Côr y Traeth)

20. Hiwmor Charles (Charles Williams)

CD2

01. Caffi Gaerwen (Tony ac Aloma)

02. O'r Fan Acw (Margaret Williams)

03. Rhosyn yr Iôr (Côr Ieuenctid Môn)

04. Dafydd y Garreg Wen (Meilir Jones)

05. Yn Dy Gwmni Di (Gwen Elin)

06. Gwenno Penygelli (Moniars)

07. Beth Bynnag Ddaw (Brenda Edwards)

08. Eiliad Dragwyddol (Sharon Evans gyda/with Chôr y Traeth)

09. Ave Maria (Aled Jones)

10. Yr Anthem Geltaidd (Hogia Llanbobman)

11. Merch y Melinydd (Marian Roberts)

12. Gafael yn fy Llaw (Wil Tân a Karen (Môn Heli))

13. Brith Atgofion (Nathan Williams)

14. Dangos i Mi (Meinir Gwilym)

15. Cyffur Cariad (Carlotta)

16. Zimba Zamba (Dewi Ellis Jones a Band Biwmares)

17. Dwy Bont (Broc Môr)

18. Pont y Borth (Côr Meibion y Foel)

19. Molawd Môn (Rhianedd Môn)

20. O Gymru (Hogia'r Ddwylan).

 

£12.99 -Code(s)Rhifnod: 5016886276427
SAIN SCD2764

You may also like .....Falle hoffech chi .....