Diwrnod Siopa Cyw (Cyw's Shopping Day)Diwrnod Siopa Cyw

Author: Anni Llŷn.

Join the fun as Cyw and her friends go shopping. What can possibly go wrong? The second title in a series of lively stories about the popular TV character Cyw, aimed at young children who are learning Welsh as a second language.  This book is bilingual.

 

Awdur: Anni Llŷn.

Ymuna yn yr hwyl wrth i Cyw a'i ffrindiau fynd i siopa. Beth all fynd o'i le? Dyma'r ail yn y gyfres o lyfrau Cyw, yn dilyn Pi-po Cyw, ar gyfer ysgolion a phlant sydd yn dysgu Cymraeg fel ail iaith. Mae criw Cyw yn mynd i siopa ac mae pedwar peth ar ôl ar eu rhestr o nwyddau - pasta, bara, llaeth a jam. Ond pwy sydd yn bwyta'r jam o'r potyn? O na, am lanast!

Llyfrau perffaith i blant bach i ddysgu geirfa sy’n gysylltiedig â’r cymeriadau poblogaidd sydd ar S4C a phatrymau iaith syml. Bydd y cyfrolau yn llawn lluniau lliw o daenlenni tudalennau dwbl yn dangos Cyw a’i ffrindiau. Bydd ambell air neu frawddegau byr ar bob tudalen yn Gymraeg, gyda’r cyfieithiad Saesneg ar waelod y dudalen mewn print llai, wedi’i italeiddio ac mewn lliw llwyd. Llyfr lliwgar, maint hylaw, 24 tudalen.

£3.95 -Code(s)Rhifnod: 9781784615604
9781784615604

You may also like .....Falle hoffech chi .....