Dim ond Llais

Author: Alan Llwyd.

In this paperback volume, Alan Llwyd discusses his life and the influences on his work as a poet, literary critic and biographer. Like other titles in the series, it provides an opportunity to revisit the works of a literary great through extracts of his poetry and prose.

 

Awdur: Alan Llwyd.

Yn y gyfrol clawr meddal yma bydd y Prifardd Alan Llwyd yn trafod hanes ei fywyd a'r dylanwadau ar ei waith fel bardd, beirniad llenyddol a chofiannydd. Bydd y gyfrol hon, fel y teitlau eraill yn y gyfres yn rhoi cyfle inni ailymweld â gwaith y llenor trwy gyfrwng dyfyniadau barddoniaeth a rhyddiaith pwrpasol.

Pennod 1: Mannau Cychwyn
Pennod 2: Pen Llŷn
Pennod 3: Dechrau Barddoni
Pennod 4: Cystadlu a Chyhoeddi
Pennod 5: Cyhoeddwr
Pennod 6: Swyddog Gweinyddol Barddas
Pennod 7: Ffilmiau a Lluniau a Llên
Pennod 8: Y Gynghanedd
Pennod 9: Cofiannu
Pennod 10: Y Rhyfel Mawr a Rhyfeloedd Eraill
Pennod 11: Amser
Pennod 12: Fy Nheulu fy Hun
Llyfryddiaeth Alan Llwyd
Mynegai

Mae Alan Llwyd yn un o’n llenorion mwyaf cynhyrchiol, yn fardd nodedig, yn feirniad llenyddol ac yn gofiannydd. Bu’n olygydd cylchgrawn Barddas am bron i ddeugain mlynedd ac yn olygydd Cyhoeddiadau Barddas am ddeng mlynedd ar hugain. Y mae bellach yn Athro yn Academi Hywel Teifi ym Mhrifysgol Abertawe ac yn cyfarwyddo myfyrwyr ymchwil. Cyhoeddodd ei gyfrol ddiwethaf o farddoniaeth, Cyrraedd a Cherddi Eraill, ym mis Mai eleni ac mae llawer iawn o’r cerddi yn y gyfrol honno’n deillio o brofiadau a ddisgrifir yn y llên-gofiant hwn.

£11.00 -Code(s)Rhifnod: 9781911584155
9781911584155

You may also like .....Falle hoffech chi .....