Dim Chwarae, Mot!

Author: Lawrence Schimel; Welsh Adaptation: Mari Siôn, Elin Haf.

A young girl is getting ready for bed when her puppy tries to play. First Mot brings his ball over, but she ignores him. Then he crashes story time, but she still doesn't give in! Finally, as a last resort, Mot steals her teddy and the chase is on! Under the table, over the chair, her dads give chase and, at last, rescue the bear. Now it's really time for bed! Goodnight, Mot.

 

 

Awdur: Lawrence Schimel; Addasiad Cymraeg: Mari Siôn, Elin Haf.

Mae merch ifanc yn paratoi at fynd i'r gwely pan fydd ei chi bach yn ceisio chwarae. Mae Mot yn dod â'i bêl, ond mae hi yn ei anwybyddu. Yna mae'n chwalu amser stori, ond dydy hi ddim yn ildio! Ymgais olaf Mot ydy dwyn ei thedi ac mae'r helfa ymlaen! O dan y bwrdd, dros y gadair, mae ei thadau'n cwrso Mot hefyd ac, o'r diwedd, yn achub yr arth. Nawr mae'n amser gwely go iawn!

 

Llyfr bwrdd hwyliog yn cynnwys teulu â rhieni un rhyw, wedi'i gyhoeddi mewn dros 25 o ieithoedd, bellach ar gael yn Gymraeg a Saesneg.


Bydd odl a rhythm y llyfr hwn yn swyno darllenwyr hen ac ifanc.


Dyma lyfrau i blant bach sy'n portreadu bywyd a straeon hwyliog sy'n digwydd i deuluoedd o'r un rhyw, mewn ffordd sensitif. Mae'r llyfrau hyn eisoes wedi eu cyfieithu i 27 o ieithoedd (gan gynnwys y Gymraeg) ond cafwyd gwrthwynebiad iddynt yn Hwngari yn 2021 pan ddirwyodd llywodraeth Hwngari gadwyn siop lyfrau am werthu argraffiad Hwngareg heb 'rybuddio' cwsmeriaid eu bod yn cynnwys teuluoedd anhraddodiadol.

£5.99 -Code(s)Rhifnod: 9781783903498
9781783903498

You may also like .....Falle hoffech chi .....