Crafangau'r Macra

Author: Trevor Baxendale; Welsh Adaptation:Tudur Dylan Jones.

Series: Dr Who - Dewis dy Dynged

Join the Doctor and Amy on their travels through time and space and influence the story with your decisions. Choose a direction and let the adventures begin. Danger and adventure await you on a school trip to a gas refinery infested by giant alien crustaceans! Only the Doctor and Amy put a stop to the Macra's plans! A Welsh adaptation of Decide Your Destiny: The Claws of the Macra.

 

Awdur: Trevor Baxendale; Addasiad Cymraeg:Tudur Dylan Jones

Cyfres: Dr Who - Dewis dy Dynged

Ymuna gyda'r Doctor ac Amy ar eu teithiau trwy amser a'r gofod, a dylanwada ar y stori gyda dy benderfyniadau. Dewisa gyfeiriad, a gad i'r anturiaethau ddechrau. Mae perygl ac antur yn dy ddisgwyl ar daith ysgol i burfa nwy sy'n llawn crancod arallfydol anferth! Dim ond Amy a'r Doctor all rwystro'r Macra! Addasiad Cymraeg o Decide Your Destiny: The Claws of the Macra.

£5.99 -Code(s)Rhifnod: 9781904357506
9781904357506

You may also like .....Falle hoffech chi .....