Dere i Dyfu

Author: Adam Jones.

A colourful book, full of facts and illustrations to help children under 7 to grow flowers, fruits and vegetables. It also shows how to care for the garden, with the help of two loveable characters, Dewi the hedgehog and Beca the frog. Adam Jones is a familiar tv personality and on social media, where he posts gardening tips under the name @adamynyrardd. A special book for all children.

 

Awdur: Adam Jones.

Llyfr lliwgar, llawn ffeithiau a lluniau i helpu plant dan 7 oed i dyfu blodau, ffrwythau a llysiau. Dangosir hefyd sut i ofalu am yr ardd, yng nghwmni dau gymeriad bach hoffus, Dewi Draenog a Beca Broga. Mae Adam Jones yn wyneb cyfarwydd ar y teledu ac ar y cyfryngau cymdeithasol, lle mae'n postio cynghorion garddio dan yr enw @adamynyrardd. Llyfr arbennig i bob plentyn.

£6.99 -Code(s)Rhifnod: 9781800991309
9781800991309

You may also like .....Falle hoffech chi .....