Deinosoriaid Di-Ri

Author: Bethan Clement.

Series: Cyfres Wyt Ti'n Gwybod?

A book to introduce children 5-7 year olds to a range of interesting facts about dinosaurs in order to stimulate their curiosity about the world around them as well as promoting their desire to search for all sorts of information about the subject.

 

 

Awdur: Bethan Clement.

Cyfres: Cyfres Wyt Ti'n Gwybod?

Llyfr i gyflwyno plant 5-7 mlwydd oed i ystod o ffeithiau diddorol am ddeinosoriaid er mwyn ysgogi eu chwilfrydedd ynghylch y byd o'u cwmpas yn ogystal â hyrwyddo eu hawydd i chwilota am bob math o wybodaeth am y pwnc.

£2.99 -Code(s)Rhifnod: 9781783901159
9781783901159

You may also like .....Falle hoffech chi .....