Dechrau Dysgu Ffrangeg/First French

Series: Help with Homework.

A French workbook prepared for pupils who are beginning to learn the language, aimed at supporting school language lessons by building confidence and reinforcing the understanding of basic key skills in the field.

 

Cyfres: Help gyda Gwaith Cartref.

Llyfr gwaith Ffrangeg a baratowyd ar gyfer disgyblion sy'n dechrau dysgu'r iaith, er mwyn cefnogi gwersi iaith yn yr ysgol gan adeiladu hyder ac atgyfnerthu dealltwriaeth plant o'r sgiliau sylfaenol yn y maes.

£2.00 - £3.99Code(s)Rhifnod: 9781909666979
9781909666979

You may also like .....Falle hoffech chi .....