Dawnsio gyda Dementia

Author: Christine Bryden; Welsh Adaptation: Eleanor Reynolds.

Fy Mhrofiad o Fyw’n Bositif gyda Dementia

Christine Bryden received an Alzheimer diagnosis when she was 46 years old.  This is the story of her experiences of living with dementia, by exploring the effects of memory problems, losing independence, communication difficulties and the weariness of coping with simple life tasks.

 

Awdur: Christine Bryden; Addasiad Cymraeg: Eleanor Reynolds.

Fy Mhrofiad o Fyw’n Bositif gyda Dementia

Cafodd Christine Bryden ddiagnosis o glefyd Alzheimer pan oedd yn 46 oed.  Dyma hanes ei phrofiad hi o fyw gyda dementia, drwy archwilio effeithiau problemau cof, colli annibyniaeth, anhawsterau cyfathrebu a’r blinder o ymdopi gyda tasgau syml ei bywyd.

 

£14.99 -Code(s)Rhifnod: 9781912261819
9781912261819

You may also like .....Falle hoffech chi .....