Dathlu'r Cyngor Llyfrau yn 60

Editor: Gwen Davies.

O Hedyn i Ddalen

A volume celebrating sixty years since the Books Council of Wales was established, comprising sixteen chapters by various scholars and contributors in the field

 

 

 

 

Golygwyd gan: Gwen Davies.

O Hedyn i Ddalen

Cyfrol yn dathlu trigain mlwyddiant Cyngor Llyfrau Cymru, yn cynnwys un ar bymtheg o gyfraniadau gan ysgolheigion amrywiol a chyfranwyr yn y maes.

CYNNWYS
1 Cymru. Helgard Krause yn trafod llywio ein diwydiant llyfrau drwy bandemig a thuag at Gymru luosrywiaethol.

2 Lleufer Dyn: Y Cefndir Hanesyddol Rhidian Griffiths

3 Braenaru’r Tir Rheinallt Llwyd ar gyhoeddi Cymraeg hyd at y saithdegau

4 Twf yr Hedyn Mwstard. Gwerfyl Pierce Jones ar y chwedegau ac hyd at 2010

5 Herio’r Cymylau Duon Elwyn Jones ar sut y bu’r sectorau cyhoeddi Cymreig a Chymraeg yn cydweithio i atal bygythiadau ariannol cyfnod dirwasgiad

6 Dwy Ffrwd o’r Un Ffynnon/ M. Wynn Thomas yn trafod sut y daeth y Cyngor i fod yn allweddol i wasanaeth diwydiant cyhoeddi ffyniannus mewn dau gyd-destun ieithyddol

7 Apelio at Ieuenctid. D. Geraint Lewis ar gyhoeddi i blant a phob ifanc

8 Meithrin Darllen er Pleser. Siwan M. Rosser ar Arolwg Llyfrau Plant a Phobl Ifanc 2017

9 O Gyfnod Ffacs i Gyfnod Gwales.com. Phil Davies yn trafod yr athroniaeth a’r systemau sydd yn gynsail i wasanaeth ar-lein ar gyfer cwsmer, siop lyfrau a chyhoeddwr

10 Yn Nwylo Darllenwyr. Bethan Hughes ar lyfrgelloedd a datblygu darllenwyr

11 Yn Dethol, Yn Danfon, Yn Dal. Eirian James yn dangos sut mae siopau llyfrau annibynnol ar gyfer oes, nid pandemig yn unig

12 Y Bartneriaeth Greadigol. Alun Jones ar yr awdur a’r golygydd

13 Lleisiau Newydd, Ffurfiau Newydd. Richard Davies ar ei gwmni cyhoeddi, Parthian

14 ‘Ti Ddim yn Bad o Frown’. Lisa Sheppard yn trafod sut mae’r empathi mae ffuglen yn ei ddysgu yn gallu bod yn arf i’r rhai sydd wir eisiau creu cymdeithas fwy cynhwysol

15 Geith Fan’ma Fod yn Adra? Elgan Rhys ar ddatblygu, gyda phobl ifainc, cyfres o nofelau byrion amrywiol

16 Sïon, Chwedleuon a Phen yr Arth. Hanan Issa yn trafod golygu’r casgliadau amrwyiol o ysgrifau Just So You Know

£30.00 -Code(s)Rhifnod: 9781914981005
9781914981005

You may also like .....Falle hoffech chi .....