Dathlu

Author: Haf Llewelyn, Mali Williams.

Series: Cyfres Gwybodyn.

A series of factual books which offer the opportunity for 3-5 year olds to share and enjoy reading together.  5 packs (5 themes) will be available for this age group.

 

Awdur: Haf Llewelyn, Mali Williams.

Cyfres: Cyfres Gwybodyn.

Cyfres o lyfrau ffeithiol sy’n cynnig cyfle i ddysgwyr 3-5oed rannu a mwynhau darllen gyda’i gilydd.  Bydd 5 pecyn (5 thema) ar gyfer yr oedran yma.  Ymhob pecyn, ceir:

*36 llyfr darllen (6 teitl gwahanol – 3 haen is a 3 haen uwch; 6 copi o bob un ohonyn nhw).

*6 llyfr oedolyn (1 I gyd-fynd gyda phob llyfr darllen, gydag awgrymiadau am strategaethau darllen a gweithgareddau, a grid geiriau).

* Teitlau llyfrau darllen y pecyn hwn – Dydd Gwyl Dewi; Helfa Wyau; Noson Tân Gwyllt; Anrheg Arbennig; Rwy’n Dy Garu Di; Nadolig i ti a Nadolig i mi.

*Estyniad i gyfres boblogaidd y Gwybodyn (5 pecyn 5-7 oed eisoes ar gael).

* Mae’r pecynnau cynhwysfawr hyn yn meithrin a datblygu hoffter dysgwyr o ddarllen, yn gwella eu sgiliau siarad a gwrando, y neu cyflwyno I wahanol themâu ac arddulliau ysgrifennu, ac y neu hannog i chwilio am ragor o wybodaeth.

£45.00 -Code(s)Rhifnod: 9781845217167
9781845217167

You may also like .....Falle hoffech chi .....