Dannedd

Author: Bethan Clement.

Series: Cyfres Wyt Ti'n Gwybod?

A book to introduce children 5-7 year olds to a range of interesting facts in order to stimulate their curiosity about the world around them as well as promoting their desire to search for all sorts of information. Matters relating to teeth are discussed in this book.

 

 

Awdur: Bethan Clement.

Cyfres: Cyfres Wyt Ti'n Gwybod?

Llyfr i gyflwyno plant 5-7 mlwydd oed i ystod o ffeithiau diddorol er mwyn ysgogi eu chwilfrydedd ynghylch y byd o'u cwmpas yn ogystal â hyrwyddo eu hawydd i chwilota am bob math o wybodaeth. Trafodir materion yn ymwneud â dannedd yn y llyfr hwn.

£2.99 -Code(s)Rhifnod: 9781783901142
9781783901142

You may also like .....Falle hoffech chi .....