Daniel Lloyd a Mr Pinc, Goleuadau Llundain

Following a remarkable session for C2 back in 2003, Daniel Lloyd is back with his long awaited debut album Goleuadau Llundain, which will be released by RASAL on July 18th, 2005.

When Daniel Lloyd from Rhosllennerchrugog near Wrexham, began writing songs in his mid-teens, he had no idea that Elis and Mei, two brothers from Llanystumdwy were already forming a band by the name of Mr Pinc. After meeting at university and winning a competition in the iner-college Eisteddfod Elis and Daniel formed a band to record the session for C2. Daniel has already played numerous gigs around his hometown, and as they talked about their plans for the future it was decided to revive Mr Pinc.

As Mr Pinc reformed, there had to be personnel change. Elis was already a drummer and Mei his brother a bassist. They recruited another university friend Aled 'Cae Defaid' Morgan the talented guitarist from Llan Ffestiniog and Dan also phoned a friend in Gareth Coleman to play keyboards. The band began rehearing like maniacs before recording the session for C2 that brought their light, melodic rock to the masses.

After performing a few gigs, Dan moved to London to study in the East 15 Acting School. The fact that he was away from home boosted his creativity and drove him to write many songs about his new and old home. During this time he wrote many tracks that appear on the album including opening track GOLEUADAU LLUNDAIN (London Lights) that also became the title of the album. Toward the end of 2004 the band went in to Sylem Studio in Betws Y Coed working with Geraint Jones as producer to begin recording the album.

Their light melodic rock and driving guitar riffs are an essential part of Dan Lloyd and Mr Pinc's appeal. The album kicks-off with title track GOLEUADAU LLUNDAIN, a dark picture of England's capital city as Dan re-lives his time there.

HANES ELDON TERRACE re-lives a happier period when a few of the band members shared a house in Eldon Terrace, Bangor. While TAN YN TY NAIN is a darker song reminiscing about the time a fire ripped through the house of friends of the band. Goleuadau Llundain comprises of a mix of ballads and up-tempo light rock, full of melodic riffs and memorable choruses. 

Tracks –

01 - Goleuadau Llundain

02 - Ai esboniad

03 - Rescue me

04 - Golau

05 - Eldon Terrace

06 - Tro ar ol tro

07 - Tlysau prydferth

08 - Through it's paces

09 - Sophia

10 - Pob Cam Ymlaen

11 - Tan yn ty Nain

12 - Werth y byd.

 

 

Ar ôl sesiwn C2 rhyfeddol Daniel Lloyd nol yn 2003 mae'n bleser gan RASAL gyhoeddi y bydd ei albym gyntaf, hir-ddisgwyliedig, Goleuadau Llundain yn cael ei ryddhau ar Orffennaf 18, 2005.

Pan ddechreuodd Daniel Lloyd o Rosllannerchrugog ger Wrecsam, gyfansoddi caneuon ynghanol ei arddegau doedd ganddo ddim syniad bod Elis a Mei, dau frawd o Lanystumdwy wedi sefydlu band o'r enw Mr Pinc. Ar ôl ennill cystadleuaeth yn Eisteddfod Ryng-Golegol Bangor penderfynnodd Daniel ac Elis ffurfio band ermwyn recordio sesiwn i C2. Roedd Daniel Lloyd eisoes wedi bod yn chwarae gigs cyson mewn tafarndai o amgylch Rhos, ac felly wrth iddynt drafod eu cynlluniau ar gyfer y dyfodol, penderfynwyd atgyfodi Mr Pinc.

Wrth i Mr Pinc ail-ffurfio, roedd yn rhaid newid ychydig ar yr wynebau gwreiddiol. Roedd Elis eisoes ar y drymiau, a'i frawd Mei ar y bas. Tynnwyd ffrind arall o'r coleg i mewn, Aled `Cae Defaid` Morgan y gitarydd talentog o Lan Ffestiniog, ac fe ddaeth Dan a'i ffrind yntau o Rhos, Gareth Coleman i chwarae allweddellau. Dechreuodd y band ymarfer yn ddi-baid a chyn hir roeddynt yn recordio sesiwn C2 a ddenodd lwythi o sylw i'r band.

Wedi iddynt berfformio mewn nifer fach iawn o gigs symudodd Daniel i Lundain i astudio yn yr East 15 Acting School. Roedd y ffaith ei fod yn alltud yn hwb mawr i'w gyfansoddi ac fe aeth drwy gyfnod llewyrchus iawn o ran caneuon. Yn ystod ei gyfnod yn Llundain y cyfansoddodd amryw o ganeuon oddi ar yr albym gan gynnwys y trac agoriadol a ddaeth yn enw ar yr albym GOLEUDU LLUNDAIN. Ar ddiwedd 2004 aeth y band i stiwdio Sylem, Betws-Y-Coed, gyda Geraint Jones fel cynhyrchydd i recordio'r albym.

Mae'r Roc ysgafn gyda naws acwtig a melodïau cofiadwy bellach yn nodweddiadol o gerddoriaeth Daniel Lloyd a Mr Pinc. Mae'r dechrau'n egniol ac yn llawn emosiwn gyda GOLEUADAU LLUNDAIN yn paentio darlun tywyll o brifddinas Lloegr wrth i Daniel ail-fyw ei gyfnod yno.

Mae HANES ELDON TERRACE yn ail-fyw cyfnod hapus lle'r oedd Daniel yn byw yn y stryd honno ym Mangor, tra bod TAN YN TY NAIN, unwaith eto yn cofio nôl at ddigwyddiad llai hapus lle llosgodd ty ffrindiau i'r grwp. Cymysgedd o faledi a chaneuon roc egniol a geir ar GOLEUADAU LLUNDAIN, ond mae'r caneuon yn sicr o aros yn y cof.

Mae'r band bellach wedi dechrau gogio yn gyson am y tro cyntaf yn ei hanes, ac mi fyddant yn ymddangos ar hyd a lled y wlad yn ystod y misoedd nesaf gan gynnwys perfformiadau yn yr Eisteddfod Genedlaethol a Sesiwn Fawr Dolgellau lle byddant yn lansio'r albym GOLEUADAU LLUNDAIN. Mi fydd taith hyrwyddo i ddilyn.

Traciau -

01 - Goleuadau Llundain

02 - Ai esboniad

03 - Rescue me

04 - Golau

05 - Eldon Terrace

06 - Tro ar ol tro

07 - Tlysau prydferth

08 - Through it's paces

09 - Sophia

10 - Pob Cam Ymlaen

11 - Tan yn ty Nain

12 - Werth y byd. 

Sold OutAllan o Stoc

You may also like .....Falle hoffech chi .....