Dan Fygythiad

Author: John Alwyn Griffiths.

The ninth title in the series about Detective Jeff Evans who tries to keep law and order in the seaside town of Glan Morfa.

 

Awdur: John Alwyn Griffiths.

Ymunwn am y nawfed tro â’r Ditectif Jeff Evans, sy’n ceisio cadw trefn ar dref Glan Morfa a’r cyffiniau.

Yn y nofel hon mae Jeff yn cael ei alw i ddelio â marwolaeth amheus ar dir parc carafannau lleol, lle mae anghydfod wedi bod rhwng tad a mab. Wrth ymchwilio’n ddyfnach mae’n darganfod bod cwmni anhysbys wedi bod yn ceisio brawychu’r perchennog i dalu arian iddyn nhw er mwyn gwarchod y safle rhag niwed ‒ profiad y mae nifer o berchnogion parciau gwyliau ar hyd yr arfordir wedi gorfod ei wynebu.
All Jeff ddarganfod be sy’n mynd ymlaen, ac yn bwysicach, pwy sy’n gyfrifol?


£8.50 -Code(s)Rhifnod: 9781845277819
9781845277819

You may also like .....Falle hoffech chi .....