Dafydd Iwan, Cana Dy Gan

Cana Dy Gan is the complete collection of 219 tracks spanning Dafydd Iwans career and his songs of have chronicled – in Welsh – the momentous changes that Wales has witnessed since the mid 60s. During that time, the Welsh language has been transformed from being an unofficial language with a turbulent past and a precarious future into a fully official language which is evident in education, the media, publishing and the arts, and used widely by many businesses and organizations, with a vibrant youth culture. And Wales has moved on from being virtually a region of England to be a nation with its own legislative assembly. The aspirations and the disappointments, the heartbreak and the jubilation of these great changes have been the stuff of Dafydd’s songs. But the future is still not certain, and the campaign goes on, as does the passionate theme of his songs, in tears and in joyous laughter.

CD1: Caneuon Teldisc (1966 – 1967) (gydag Edward) 

CD2: Caneuon Teldisc (1967 – 1969) (gydag Edward) 

CD3: Sain Cynnar – Senglau ac EP (1969 – 1980) 

CD4: Yma Mae Nghân / Mae’r Darnau yn Disgyn i’w Lle 

CD5: Bod yn Rhydd / Dafydd Iwan ar Dân 

CD6: Rhwng Hwyl a Thaith/Yma o Hyd gydag Ar Log 

CD7: Dal i Gredu/Gwinllan a Roddwyd 

CD 8: Caneuon Gwerin (SAIN SCD 2062) 

CD9: Can Celt (SAIN SCD 2097) (1995) 

CD10: Goreuon DI a'r Band yn Fyw 

CD11: Man Gwyn 

CD12: Dos i Ganu 

To see the full track listing, please go to the Welsh side of our website on this particular product.  Thank you.

Bu Dafydd yn recordio’i ganeuon ers canol y 60au, a thrwyddynt cawn ddarlun o Gymru a’r byd yn ystod yr hanner canrif a newidiodd hanes ein cenedl a’n hiaith. Cawn flas o’r hwyl a’r direidi, y gobeithion a’r siomedigaethau, y gorfoledd a’r hiraeth, a chysondeb cenedlaetholwr a gadwodd yn driw i’w weledigaeth, drwy sawl tro ar fyd, a sawl awel groes. Ar y 12 disg yma ceir bron y cyfan o’i ganeuon, ar wahân i’r 67 a recordiwyd gan Edward ac yntau yn y gyfres Cwm-Rhyd-y-Rhosyn i blant.

219 o draciau i gyd, wedi eu recordio rhwng 1966 a 2010, mewn sawl stiwdio, i gyfeiliant amryfal offerynwyr, ond trwy’r cyfan y mae’r un neges angerddol yn rhedeg – neges y Cymro sy’n dyheu am weld ei wlad yn dod yn aelod cyflawn o deulu cenhedloedd y byd.

CD1: Caneuon Teldisc (1966 – 1967) (gydag Edward) 1. Wrth feddwl am fy Nghymru 2. Wyt ti’n cofio? 3. Bryniau Bro Afallon 4. Meddwl amdanat ti 5. Mae’n wlad i mi 6. Ji geffyl bach 7. Crwydro 8. Mae’r esgid fach yn gwasgu 9. Rwy’n gweld y dydd 10. Beth yw’r haf imi? 11. Hyn sydd yn ofid im 12. Stôl i ddau 13. Clyw fy nghri 14. Mae geneth fach yng Nghymru 15. Paid â chwarae efo’m serch 16. Tyrd yn ddi-oed

CD2: Caneuon Teldisc (1967 – 1969) (gydag Edward) 1. Cân yr ysgol 2. Chwarae â ’nghalon 3. Pan glywaf gân y clychau 4. Trwy’r drysni a’r anialwch 5. Daw, fe ddaw yr awr 6. Siôn a Siân 7. Cân y ddinas 8. Cân y medd 9. Tri mis o ddathlu mawr 10. Cân y glöwr 11. Sam 12. A chofiwn ei eni Ef 13. Mair paid ag wylo mwy 14. Seinier cyrn a chaner clych 15. Carlo 16. Y dyn pwysig 17. Croeso chwedeg-nain 18. Gad fi’n llonydd

CD3: Sain Cynnar – Senglau ac EP (1969 – 1980) 1. Myn Duw, mi a wn y daw 2. Mari fawr Tre-lech 3. Ai am fod haul yn machlud? 4. Peintio’r byd yn wyrdd 5. Mae ’na le yn tŷ ni 6. Yma mae ’nghalon 7. Mr. Tomos, os gwelwch yn dda 8. Pam fod eira yn wyn? 9. Weli di Gymru? 10. Cân y Western Mail 11. I’r gad 12. Gorau Cymro, Cymro oddi cartref 13. Yno yr wylodd efe 14. Tywysog Tangnefedd 15. Mae hiraeth yn fy nghalon dio 16. Y steddfod beiling 17. Mae’r llencyn yn y jêl 18. Magi Thatcher 19. Sul y Blodau

CD4: Yma Mae Nghân / Mae’r Darnau yn Disgyn i’w Lle 1. Wrth feddwl am fy Nghymru 2. Daw fe ddaw yr awr yn ôl imi 3. Mae geneth fach yng Nghymru 4. Croeso chwedeg-nain 5. Cân y medd 6. Ji geffyl bach 7. Hyn sydd yn ofid im 8. Cân y glöwr 9. Cân yr ysgol 10. Gad fi’n llonydd 11. Rwy’n gweld y dydd 12. Dos f’anwylyd 13. Mae’r darnau yn disgyn i’w lle 14. Dewch i lan y môr 15. Siarad â ti a mi 16. Mae rhywun yn y carchar 17. Baled yr eneth eithafol 18. Merch y mynydd 19. Mynd yn ôl 20. Dim ond un gân

CD5: Bod yn Rhydd / Dafydd Iwan ar Dân 1. Weithiau bydd y fflam 2. Cân Victor Jara 3. Teg oedd yr awel 4. Mari Malŵ 5. Bod yn rhydd 6. Baled y Welsh Not 7. Peidiwch gofyn imi ddangos fy ochr 8. Penillion i Gilmeri 9. Mae’n disgwyl 10. Hwyr brynhawn 11. A gwn fod popeth yn iawn 12. Ac fe ganon ni 13. Magi Thatcher 14. Mae rhywun yn y carchar 15. Y dref a gerais i cyd 16. Pam fod eira yn wyn 17. Am na ches i wâdd i’r briodas 18. Cân serch i awyren ryfel 19. Y pedwar cae 20. Yr hawl i fyw mewn hedd

CD6: Rhwng Hwyl a Thaith/Yma o Hyd gydag Ar Log 1. Dail y teim 2. Paratoi at ryfel 3. Y blewyn gwyn 4. Y pedwar cae 5. Dechrau’r dyfodol 6. Ciosg Talysarn 7. Y dref a gerais i cyd 8. Lleucu Llwyd 9. Cerddwn ymlaen 10. Yn groeso iddo Ef 11. Y wên na phyla amser 12. Tra bo hedydd 13. Ffidil yn y to 14. Cân i Wiliam 15. Cân y medd 16. Y chwe chant a naw 17. Yma o hyd

CD7: Dal i Gredu/Gwinllan a Roddwyd 1. Draw dros y don 2. Cân i D.J. 3. Mae’r Saesneg yn esensial 4. Yr hen, hen hiraeth 5. Cân Lewis Valentine 6. Gweddi dros Gymru 7. Hawl i fyw 8. Os na fydd ‘na Gymru yfory 9. Cwyngan y Sais 10. Mi glywaf y llais 11. Gwinllan a roddwyd 12. Draw, draw ymhell 13. Fel yna mae hi wedi bod erioed 14. Cân Angharad 15. Oscar Romero 16. Esgair Llyn 17. Cân Mandela 18. Dal i gredu 19. Cân i Helen 20. Cân yr Aborijini

CD 8: Caneuon Gwerin (SAIN SCD 2062) 1. Moliannwn 2. Ar lan y môr 3. Y ferch o blwy’ Penderyn 4. Titrwm tatrwm 5. Fe drawodd yn fy meddwl 6. Mynwent eglwys 7. Harbwr Corc / Fflat Huw Puw 8. Rownd yr horn 9. Y deryn pur 10. Ffarwel fo i dre’ Porthmadog 11. Si hei lwli 12. Bugeilio’r gwenith gwyn 13. Paid â deud 14. Trwy’r drysni a’r anialwch 15. Ffarwel i blwy’ Llangywer 16. Mae prydferthwch ail i Eden 17. Dacw ’nghariad i lawr yn y berllan 18. Cyn delwyf i Gymru’n ôl 19. Beth yw’r haf i mi? 20. Santiana (oddi ar ‘Bod yn Rhydd’: SAIN 1150M/C750N) 21. Mari fach (recordiad byw o’r Gegin, Cricieth, 1975)

CD9: Can Celt (SAIN SCD 2097) (1995) 1. I ble’r aeth haul dy chwerthin? (Cân Celt) 2. Symudwch y bobol (Mae pres yn y fforest) 3. Daw fe ddaw yr awr 4. Cân y glöwr 5. Peintio’r byd yn wyrdd 6. Pam fod eira’n wyn? 7. Dyn oedd yr Iesu 8. Gad fi’n llonydd 9. Tywysog Tangnefedd 10. Shili-ga-bŵd 11. Daeth y llwch yn ôl 12. Dal i ganu yma o hyd 13. Y Garreg Wen 14. Cana gân fy Nghymru 15. Rhywbryd fel nawr 16. Torri’r cylch o drais 17. Awel yr Wylfa 18. Doctor Alan 19. Cân y fam 20. Yr Anthem Geltaidd

CD10: Goreuon DI a'r Band yn Fyw 1. Bod yn rhydd 2. Y wên na phyla amser 3. Ai am fod haul yn machlud 4. Esgair Llyn 5. Oscar Romero 6. Wrth feddwl am fy Nghymru 7. Cân yr ysgol 8. Weithiau bydd y fflam 9. Yr hen, hen hiraeth 10. Magi Thatcher 11. Cân yr Aborijini 12. Cân Angharad 13. Carlo 14. Cwyngan y Sais 15. Mi glywaf y llais 16. Dos f'anwylyd 17. Ffarwel i blwy Llangywer 18. Rwy’n gweld y dydd 19. Dal i ganu ‘Yma o hyd’ 20. Gweddi dros Gymru

CD11: Man Gwyn 1. Ar y Mimosa 2. Cân Michael D. Jones 3. Tyred F’Anwylyd 4. Porth Madryn 5. Y Rheilffordd Gyntaf 6. Tua Cwm Hyfryd 7. Cân y Ddwy Chwarel 8. Ynys Ellis 9. Y Cymro a’r Aur 10. Hollywood 11. Baled Joe Hill 12. Merch y Breuddwydion 13. Hwiangerdd Corsica 14. Yr Ynys 15. Daeth yr Awr, Daeth y Dyn

CD12: Dos i Ganu 1. Dos i Ganu 2. Tyrd, Aros am Funud 3. Mae Gen i F'egwyddorion 4. Mae Cymru'n Mynnu Byw 5. Mwstasho y Gaucho 6. Cana dy Gan 7. Can y Milwr 8. Dyrchefir Fi 9. Ambell i Gan 10. Angor 11. Amser Maith yn ol 12. Heddiw yw’n dyfodol 13. Gofyn am y cyfan.

£19.99 - £29.99Code(s)Rhifnod: 5016886267524
SAIN SCD2675

You may also like .....Falle hoffech chi .....