Dafydd Iwan, Man Gwyn

I composed most of these songs for the Tonfedd-Eryri TV programmes for S4C on Patagonia, North America and Corsica, and I thank Hefin and Marian Elis and all those responsible for those programmes for their constant support. I also thank S4C for their permission to use the original recording of four of these songs, but the rest have been recorded anew, and that in a matter of days; I must thank Maartin for making this possible, and for his talent and magnaminity. Two other songs have been added as a bonus: “Daeth yr Awr, Daeth y Dyn”, my tribute to Gwynfor Evans, and a song I wrote for John ac Alun’s latest album, “Yr Ynys”.

The golden thread that runs through all these songs is the concept of Welsh patriotism and nationalism, and the dream of creating a new and better Wales in a far off land beyond the sea, or better still, here in this very land of Wales. (The album title comes from the Welsh proverb “Man gwyn man draw” / “A perfect place over yonder”).

Dafydd Iwan.

 

Tracks -

01 - Ar y Mimosa

02 - Can Michael D Jones

03 - Tyred f'anwylyd

04 - Porth Madryn

05 - Y rheilffordd gyntaf

06 - Tua Cwm Hyfryd

07 - Can y ddwy chwarel

08 - Ynys Ellis

09 - Y Cymro a'r aur

10 - Hollywood

11 - Baled Joe Hill

12 - Merch y breuddwydion

13 - Hwiangerdd Corsica

14 - Yr ynys

15 - Daeth yr awr daeth y dyn

 

 

Nodiadau D.I.:

Cyfansoddais y rhan fwyaf o’r caneuon hyn ar gyfer y rhaglenni teledu a wnaeth Tonfedd-Eryri ar gyfer S4C ar Batagonia, Gogledd America ac Ynys Corsica, a diolchaf i Hefin a Marian Elis a phawb arall oedd yn gyfrifol am y rhaglenni hynny am eu cymorth a’u cefnogaeth gyson. Diolchaf i S4C am gael defnyddio’r recordiad gwreiddiol o bedair o’r caneuon hyn, ond mae’r gweddill wedi eu recordio o’r newydd, a hynny mewn cyfnod rhyfeddol o fyr, ac y mae arnaf ddyled fawr i Maartin am wneud hynny’n bosib, ac am ei hynawsedd a’i ddoniau disglair.

Ychwanegir dwy gân arall fel bonws, er nad ydyn nhw’n amherthnasol i weddill y caneuon, sef “Daeth yr Awr, Daeth y Dyn”, cân deyrnged i Gwynfor Evans, a’r gân a gyfansoddais ar gyfer John ac Alun, “Yr Ynys”. Y llinyn arian sy’n rhedeg drwy’r cyfan yw’r syniad o wladgarwch a chenedlaetholdeb, a’r freuddwyd o greu Cymru newydd well yn y “man gwyn man draw”, neu well fyth, yma ar ddaear Cymru.

Traciau -

01 - Ar y Mimosa

02 - Can Michael D Jones

03 - Tyred f'anwylyd

04 - Porth Madryn

05 - Y rheilffordd gyntaf

06 - Tua Cwm Hyfryd

07 - Can y ddwy chwarel

08 - Ynys Ellis

09 - Y Cymro a'r aur

10 - Hollywood

11 - Baled Joe Hill

12 - Merch y breuddwydion

13 - Hwiangerdd Corsica

14 - Yr ynys

15 - Daeth yr awr daeth y dyn

£2.99 - £5.99Code(s)Rhifnod: 5016886257624
SAIN SCD2576

You may also like .....Falle hoffech chi .....