Dafydd Iwan, Emynau

Dafydd introduces his new collection of hymns:


“These great Welsh hymns have been a part of my life since the very beginning, and recording them has been a moving experience for me. The words are powerful, even though the imagery is not of our time, and the tunes refuse to let go. The accompaniment is different, and the arrangements by Hefin Elis are new, but basically these are the hymns I grew up with – expressing the faith which has sustained our nation through the hard times, and has been the underlying joy of the good times.”

Tracks -

1. Gwahoddiad

2. Saron

3. Navarre

4. Lausanne

5. Ellers

6. Wilton Square

7. Agnus Dei

8. Hen Ddarbi

9. Amazing Grace

10. Berwyn

11. Dim Ond Iesu

12. St. Bees

13. Theodora

14. Bydd Canu yn y Nefoedd.

 

 

Roedd recordio’r emynau hyn yn brofiad hollol wahanol i mi. Wedi hanner canrif o recordio fy nghaneuon i fy hun, hynny yw, caneuon sy’n ceisio dweud beth sydd gen i i’w ddweud, mewn arddull yr oeddwn i’n gyfforddus ag o, roedd ceisio mynd dan groen caneuon pobol eraill, a’r rheini, er mor gyfarwydd, yn glasuron o emynau, yn her a hanner. Mae’r emynau hyn yn rhan ohonof bellach, a minnau wedi fy magu yn eu cwmni erioed, ond mae hynny yn gwneud yr her yn fwy. 

Mae’n gasgliad personol yn yr ystyr fod yr emynau wedi eu dewis am eu bod yn ffefrynnau arbennig, a gobeithio y cewch chithau flas ar glywed eu cyflwyno gyda chyfeiliant ychydig yn wahanol i’r arfer. Nid fy mwriad oedd creu casgliad “modern” yn ystyr arwynebol y gair hwnnw, ond ceisio cyfleu mawredd a swyn y campweithiau cyfarwydd hyn mewn arddull addas a synhwyrol.  Dafydd Iwan, Mehefin 2015

 

Traciau -

1. Gwahoddiad

2. Saron

3. Navarre

4. Lausanne

5. Ellers

6. Wilton Square

7. Agnus Dei

8. Hen Ddarbi

9. Amazing Grace

10. Berwyn

11. Dim Ond Iesu

12. St. Bees

13. Theodora

14. Bydd Canu yn y Nefoedd.

 

£9.99 - £12.98Code(s)Rhifnod: 5016886273129
SAIN SCD2731

You may also like .....Falle hoffech chi .....