Best of Dafydd EdwardsGoreuon Dafydd Edwards

The tenor voice has always been the Welsh audiences’ favourite voice, and of the many popular tenors who have entertained us over the last three decades, Dafydd Edwards is certainly the one with the most varied repertoire. He came to prominence on the National Eisteddfod stage as a classical and ‘Cerdd Dant’ singer, and there are examples of both genres in this collection of his finest tracks. Indeed, with his precise clarity of voice and diction, his’ Cerdd Dant’ interpretations have deepened our appreciation of some of our finest pieces of Welsh poetry. Side by side with these are examples of folk songs like ‘Y ferch o Blwy Penderyn’, Welsh adaptations of contemporary hits like ‘Bridge over troubled water’ (Paul Simon), and songs from the shows like ‘Memory’ from Andrew Lloyd Webber’s “Cats”. Add to these operatic arias, religious songs and favourite Welsh solos, and you have a musical concert of great range and appeal.

Tracks -

01 - Can Pedr

02 - Seimon fab Jonah

03 - Elen fwyn

04 - Ti yw fy mywyd

05 - Y ferch o blwy Penderyn

06 - Y ffarwel olaf

07 - Bugail Aberdyfi

08 - Mi glywaf dyner lais

09 - Pan wyf flin a gwan

10 - Galwad y Tywysog

11 - Weithiau bydd y fflam

12 - Myfanwy

13 - Blodwen

14 - Emyn y cynhaeaf

15 - The impossible dream

16 - Nessun dorma

17 - Rhywle fy mun

18 - Atgofion.

 

 

Yn ddi-os, llais y tenor yw’r un sy’n apelio gyntaf atom ni’r Cymry, ac o’r holl denoriaid poblogaidd a fu’n canu a recordio yng Nghymru dros y tri degawd diwethaf, Dafydd Edwards yw’r un a’r rhychwant ehangaf o arddulliau. Daeth i fri ar lwyfan yr Eisteddfod Genedlaethol fel tenor clasurol ac fel datgeinydd Cerdd Dant, a chlywir enghreifftiau o’r ddau fath o ganu yn y casgliad cyfoethog hwn. Ond fe glywir hefyd ganeuon gwerin a chyfoes, gan gynnwys addasiadau Cymraeg o ganeuon pop fel Bridge over troubled water (Paul Simon), a chaneuon allan o sioeau cerdd megis Memory (allan o “Cats” gan Andrew Lloyd Webber) a Chân Pedr (allan o “Gorffenwyd” gan Hefin Elis). Gyda’i lais clir a’i ynganu croyw, mae Dafydd Edwards wedi dyfnhau ein gwerthfawrogiad o rai o’n hoff gerddi megis “Seimon fab Jonah” (I.D.Hooson). Ychwanegwch at y rhain ganeuon operatig, emynau a chaneuon gwerin, ac fe gewch wledd fel yr un a glywir ar y Cryno-Ddisg yma o oreuon yr amaethwr o Geredigion.

Traciau -

01 - Can Pedr

02 - Seimon fab Jonah

03 - Elen fwyn

04 - Ti yw fy mywyd

05 - Y ferch o blwy Penderyn

06 - Y ffarwel olaf

07 - Bugail Aberdyfi

08 - Mi glywaf dyner lais

09 - Pan wyf flin a gwan

10 - Galwad y Tywysog

11 - Weithiau bydd y fflam

12 - Myfanwy

13 - Blodwen

14 - Emyn y cynhaeaf

15 - The impossible dream

16 - Nessun dorma

17 - Rhywle fy mun

18 - Atgofion.

£5.99 - £9.99Code(s)Rhifnod: 5016886257327
SAIN SCD2573

You may also like .....Falle hoffech chi .....