Daearyddiaeth Llywodraethiant Byd Eang - Newid a Sialensiau

Author: Simon Oakes; Welsh Adaptation: Lydia Jones, Beca Jones.

Llawlyfr Myfyriwr Safon Uwch CBAC

A useful handbook aimed at reinforcing your understanding of world-wide governance, with particular attention given to current changes in the field and how best to respond to such changes. A handbook which will improve your examination skills.

 

Awdur: Simon Oakes; Addasiad Cymraeg: Lydia Jones, Beca Jones.

Llawlyfr Myfyriwr Safon Uwch CBAC

Bwriad y llawlyfr hylaw hwn yw atgyfnerthu eich dealltwriaeth o lywodraethiant byd-eang gan roi sylw arbennig i'r newidiadau sy'n digwydd a sut orau i ymateb i'r newidiadau hynny. Llyfr fydd yn eich helpu i wella eich sgiliau arholiad.

£9.99 -Code(s)Rhifnod: 9781912261383
9781912261383

You may also like .....Falle hoffech chi .....