Cynefin yr Alltud

Author: Les Darbyshire.

Cylch Congl y Wal, Manod a 'Stiniog

The history of Manod, Blaenau Ffestiniog in the 1930s - the people, their interests, their work and way of life. The volume traces the area's development as a centre for distributing slate; transport schemes and the creation of new roads; the chapels and their influence and discipline; emigration to America from Cae Clyd; local doctors and the deterioration of rural areas.

 

Awdur: Les Darbyshire.

Cylch Congl y Wal, Manod a 'Stiniog

Dyma hanes Manod, Blaenau Ffestiniog yn nhridegau'r ganrif ddiwethaf - hanes y bobl, eu diddordebau, eu gwaith a'u dull o fyw. Dilynir hanes cynnydd y fro i fod yn ganolbwynt dosbarthu'r llechi o'r chwareli; y dull trafnidiaeth a chreu ffyrdd newydd; y capeli a'u dylanwad a'u disgyblaeth; yr ymfudo i America o Gae Clyd; hanes meddygon lleol a dirywiad ardal wledig.

£9.99 -Code(s)Rhifnod: 9781800990531

You may also like .....Falle hoffech chi .....