Cynan a’r Ddeilen Fach

Author: Julia Rawlinson; Welsh Adaptation: Anwen Pierce.  

As autumn begins, Cynan gets worried as his beautiful tree begins to lose all its leaves. Whatever Cynan does to try to save his tree, he has no success. When the last leaf falls, Cynan feels very despondent ... until he returns the next day to a glorious scene. A tender, affirmative adaptation of Fletcher and the Falling Leaves about acceptance and hope for the future.

 

 

Awdur: Julia Rawlinson; Addasiad Cymraeg: Anwen Pierce.

Wrth i dymor yr hydref gychwyn, mae Cynan yn poeni’n fawr - mae ei goeden hardd wedi dechrau gollwng ei dail i gyd. Beth bynnag mae Cynan yn ceisio ei wneud i’w hachub, does dim byd yn tycio. Pan mae’r ddeilen olaf yn cwympo, mae Cynan yn teimlo’n ddigalon iawn ... nes iddo ddychwelyd drannoeth i olygfa ogoneddus. Stori dyner, gadarnhaol am dderbyniad a gobaith ar gyfer y dyfodol.

£7.99 -Code(s)Rhifnod: 9781802580143
9781802580143

You may also like .....Falle hoffech chi .....