Cymru yn yr Ewros 2016

Author: Bethan Clement.

Series: Cyfres Wyt Ti'n Gwybod?

A book to introduce children 5-7 year olds to a range of interesting facts in order to stimulate their curiosity about the world around them as well as promoting their desire to search for all sorts of information. The theme is the success of the Welsh football team in the 2016 Euro Championships.

 

 

Awdur: Bethan Clement.

Cyfres: Cyfres Wyt Ti'n Gwybod?

Llyfr i gyflwyno plant 5-7 mlwydd oed i ystod o ffeithiau diddorol er mwyn ysgogi eu chwilfrydedd ynghylch y byd o'u cwmpas yn ogystal â hyrwyddo eu hawydd i chwilota am bob math o wybodaeth. Y thema y tro hwn yw llwyddiant tîm pêl-droed Cymru ym Mhencampwriaethau Ewro 2016.

£2.99 -Code(s)Rhifnod: 9781783901135
9781783901135

You may also like .....Falle hoffech chi .....