Cymru a’r Bêl Gron

Awdur: Mererid Hopwood, Tudur Dylan Jones.

Series: Cnoi Cil.

Summer 2016 was a very exciting time in the history of our national football team.  I wonder if you know about the history of the game, some of the brightest players and who founded the Football Association in Wales?  You will get answers to all these questions and more, by reading and discussing this book.

 

Awdur: Mererid Hopwood, Tudur Dylan Jones.

Cyfres: Cyfres Cnoi Cil.

Roedd haf 2016 yn gyfnod cyffous iawn yn hanes ein tîm pêl-droed cenedaethol.  Tybed a wyddoch chi am hanes y gêm, rhai o’r charaewyr disgleiriaf a phwy sefydlodd y Gymdeithas Bêl-droed yn Nghymru?  Cewch atebion i’r cwestiynau yma a mwy wrth ddarllen a thrafod y llyfr hwn.

Yn y pris yma, byddwch yn derbyn 5 copi o’r llyfr ac un set o gardiau chwarae rôl.

 

£9.99 -Code(s)Rhifnod: 9781783902118
9781783902118

You may also like .....Falle hoffech chi .....