Cymraeg Da - ExercisesCymraeg Da - Ymarferion

Author: Heini Gruffudd.

A collection of 2,000 graded language exercises for learners of the Welsh language comprising revision sections on verbs and adverbs, prepositions and adjectives, the definite article, nouns and pronouns, numbers and clauses, together with answers, to be used in conjunction with the book A Welsh Grammar for Learners. First published in 2000 (ACCAC).

 

Awdur: Heini Gruffudd.

Casgliad o dros 2,000 o ymarferion iaith wedi eu graddoli ar gyfer dysgwyr yr iaith Gymraeg yn cynnwys adrannau adolygu ar ferfau ac adferfau, arddodiaid ac ansoddeiriau, y fannod, enwau a rhagenwau, rhifau a chymalau, ynghyd ag atebion, i gydredeg Š'r gyfrol Gramadeg Cyfoes ac Ymarferion. Cyhoeddwyd gyntaf yn 2000. (ACCAC).

£3.95 -Code(s)Rhifnod: 9780862435332
9780862435332

You may also like .....Falle hoffech chi .....