Cylch o Hanner Canrif - 1971-2021

Editor: Mererid Hopwood.

Take a journey through five decades in the story of Mudiad Meithrin that provides Welsh-medium Early Years provision and is one of Wales' most important and astonishing movements. We hear from voices from the earliest years and savour some of the hopes and challenges.

 

Golygwyd gan: Mererid Hopwood.  

Dyma gyfle i wibio drwy bum degawd yn hanes Mudiad Meithrin, heb os, un o fudiadau pwysicaf a mwyaf rhyfeddol Cymru. Cawn glywed lleisiau o'r dechrau'n deg hyd heddiw a chael blas ar rai o'r gobeithion a'r heriau.  

Er bod y llyfr yn crybwyll ambell ddyddiad a charreg filltir arwyddocaol, nid llyfr hanes na llyfr ffeithiau mohono, yn hytrach llyfr dathlu: dathlu'r weledigaeth, y dyfalbarhad a gweithgaredd y mil a mwy o ddarpariaethau blynyddoedd cynnar Cymraeg sydd erbyn heddiw'n cario enw Mudiad Meithrin ledled y wlad. Mae'n stori i godi calon unrhyw un sy'n caru Cymru, caru'r iaith a charu plant.

£12.00 -Code(s)Rhifnod: 9781845277987
9781845277987

You may also like .....Falle hoffech chi .....