Cyflwyniad i Ymdopi â Galar

Author: Sue Morris.

Grief is a natural response to loss, but in some cases it can be overwhelming, it can hinder you in your attempt to carry on with life and can also affect work and relationship with others. This self-help guide explores the process of grieving, esplains it and outlines clinically proven strategies based on cognitive behavioural therapy (CBT). A Welsh adaptation.

 

Awdur: Sue Morris.

Mae galar yn ymateb naturiol i golled ond mewn rhai achosion gall fod yn llethol, gan eich rhwystro rhag symud ymlaen gyda'ch bywyd, a gall effeithio ar eich gwaith a'ch perthynas ag eraill. Mae'r canllaw hunangymorth hwn yn archwilio'r broses alaru, yn ei hesbonio ac yn amlinellu strategaethau sydd wedi'u profi'n glinigol ac sy'n seiliedig ar therapi ymddygiad gwybyddol (CBT).

Tabl Cynnwys: 

  • gwybod beth i’w ddisgwyl pan fyddwch yn galaru
    • deall yr ymateb corfforol a seicolegol i alar
    • strategaethau ymdopi ymarferol i’ch helpu i ddelio â’ch colled

£4.99 -Code(s)Rhifnod: 9781784617783
9781784617783

You may also like .....Falle hoffech chi .....