Cydymaith Cryno i'r Beibl

Author: Terry Jean Day & Carol Smith.

A Welsh adaptation of Candle Bible Handbook. This easy-to-read exploration of the Bible allows you to follow the key narratives from Genesis to Revelation. As you travel through Bible lands and times you will discover how the people lived: the foods they ate, the homes they occupied, the clothes they wore and the work they performed.

 

Awdur: Terry Jean Day & Carol Smith.

Llawlyfr cynhwysfawr yn rhoi cefndir pob llyfr yn y Beibl, yn cynnwys lluniau, mapiau a siartiau. Wrth i chi deithio trwy diroedd ac oesau'r Beibl, byddwch yn darganfod llawer am fywydau'r bobl: pa fwydydd roeddent yn eu bwyta, sut gartrefi oedd ganddynt, y dillad a wisgent a'r gwaith a gyflawnent. Addasiad Cymraeg o Candle Bible Handbook gan Eleri Huws.

£12.99 -Code(s)Rhifnod: 9781859947913
9781859947913

You may also like .....Falle hoffech chi .....