Cwymp y Cysgodion

Author: Sita Brahmachari; Welsh Adaptation: Tudur Dylan Jones.

Series: Darllen yn Well.

A novel for young adults about friendship and loss – and all the emotions involved such as grief, anger, longing and guilt. It tells the story of Kai who is struggling to cope with what is happening to his family. He is eventually helped by his friends, but are they too late to save him?

 

Awdur: Sita Brahmachari; Addasiad Cymraeg: Tudur Dylan Jones.

Cyfres: Darllen yn Well.

Dyma nofel i oedolion ifanc am gyfeillgarwch ac am golled – a'r holl emosiynau sydd ynghlwm â hynny megis galar, dicter, hiraeth ac euogrwydd. Dyma hanes Kai sy'n ei chael hi'n anodd i ddygymod â'r hyn sy’n digwydd i'w deulu. Caiff gymorth gan ei ffrindiau yn y pen draw, ond a ydyn nhw'n rhy hwyr i'w achub?

£8.99 -Code(s)Rhifnod: 9781801063449

You may also like .....Falle hoffech chi .....