Curo'r Corona'n Coginio

Editor: Angharad Fflur Jones, Gwerfyl Eidda.

A selection of recipes and advice collected during the home self-isolating and corona virus period by a popular facebook group formed by Merched y Wawr.

 

Golygwyd gan: Angharad Fflur Jones, Gwerfyl Eidda.

Rysetiau a chynghorion a gasglwyd yn ystod y cyfnod o ynysu gartref ar grŵp facebook poblogaidd Merched y Wawr. Dyma sut i guro y corona feirws wrth goginio!

 

Yn fuan ar ôl Clo Mawr y Covid ym Mawrth 2020 sefydlodd tair o aelodau Merched y Wawr y dudalen Facebook Curo’r Corona’n Coginio er mwyn annog pobl i rannu eu ryseitiau a’u cynghorion.


Ymhen rhai wythnosau roedd 15,000 wedi ymaelodi â’r grŵp, gan greu cymuned gyfeillgar sy’n ymestyn ar draws y byd.


Mae’r gyfrol hon yn cyflwyno cyfran fechan yn unig o gynnwys y dudalen, gan ddathlu’r creadigrwydd yn ein ceginau a safon ein cynnyrch Cymreig.

Noddir y gyfrol hon gan Cywain a Hybu Cig Cymru.

 

£10.00 -