Côr Rhuthun, Seren Bethle'm

GWLEDD O GAROLAU

Côr Rhuthun is a mixed voice choir of some 50 voices from Ruthun in North Wales. The acclaimed musician Robat Arwyn is the choir’s musical director and conductor, also the composer of many of the choir’s songs and works.

The choir was formed as a youth choir in 1981 by the late Morfydd Vaughan-Evans, to compete in the Urdd Eisteddfod. She was twice honoured by the Gorsedd of Bards, first with the green robe and then, in the National Eisteddfod in Newport in 2004, with the white robe. There have been many television and radio appearances over the years, and the choir has released 8 records and CDs. Their repertoire currently features songs and pieces by contemporary Welsh composers such as Karl Jenkins and Richard Vaughan and Patagonian Héctor Macdonald.

Choir highlights include an invitation to perform at the Ontario Welsh Festival in Canada in 2015; performing and recording Robat Arwyn’s commission work at the National Eisteddfod 2001 – Atgof o’r Sêr (Memory of Stars) – with world-renowned baritone Bryn Terfel and soprano Fflur Wyn. At the Denbighshire National Eisteddfod in 2013, the choir was a key element of the sell-out opening concert Caneuon Robat Arwyn.

The choir is proud of its continuing association with former member Rhys Meirion, now an international operatic tenor and the success of Blue Riband winner Meirion Wyn Jones, baritone, the soprano soloist Kate Griffiths and the young tenor, Elis Jones – all three valued members of the choir who have contributed to this recording.

Tracks -

01.  Daeth Crist i'n Plith

02. Hwiangerdd Mair

03. Ar Gyfer Heddiw'r Bore

04. Lower Lights

05. Seren Bethle'm

06. Ganol Gaeaf Noethlwm

07. Veni Immanuel

08. I Fethlehem

09. Sêr y Nadolig

10. Gŵyl y Baban

11. O Dawel Ddinas Bethlehem

12. Mater Christi

13. Troyte's Chant

14. Wele, Cawsom y Meseia

15. Mae'r Sêr yn Canu.

 

 

GWLEDD O GAROLAU

Mae Côr Rhuthun yn gôr cymysg o ryw 50 o leisiau o Ruthun yng ngogledd Cymru, sy’n canu fel arfer yn Gymraeg. Cyfarwyddwr ac arweinydd y côr yw’r cerddor enwog Robat Arwyn, sydd hefyd wedi cyfansoddi llawer o’r gweithiau y mae’r côr yn eu canu.

Ffurfiwyd y côr fel côr ieuenctid yn 1981 gan y ddiweddar Morfydd Vaughan-Evans, er mwyn cystadlu yn Eisteddfod yr Urdd. Anrhydeddwyd hi ddwywaith gan Orsedd y Beirdd, yn gyntaf gyda’r wisg werdd ac wedyn yn Eisteddfod Casnewydd 2004 gan y wisg wen. Mae’r côr wedi cael llwyddiant mawr yn Eisteddfod Genedlaethol Cymru ac yn Eisteddfod Ryngwladol Llangollen. Maent wedi perfformio ar y teledu ac ar y radio dros y blynyddoedd ac wedi cynhyrchu 8 record a CD. Mae’r rhaglen bresennol yn cynnwys caneuon a darnau gan gyfansoddwyr Cymreig cyfoes fel Karl Jenkins a Richard Vaughan a Héctor Macdonald o Batagonia.

Ymhlith uchafbwyntiau’r côr yw gwahoddiad i berfformio yng Ngŵyl Gerdd Ontario, Canada, yn 2015, a pherfformio a recordio gwaith Robat Arwyn a gomisiynwyd yn Eisteddfod Genedlaethol 2001 – Atgof o’r Sêr – gyda’r bariton byd-enwog Bryn Terfel a’r soprano Fflur Wyn. Yn Eisteddfod Genedlaethol Dinbych 2013, roedd y côr yn allweddol i lwyddiant ysgubol cyngerdd agoriadol Caneuon Robat Arwyn.

Mae’r côr yn falch o’i gysylltiad parhaol gyda’i gynaelod Rhys Meirion, sydd bellach yn denor operatig rhyngwladol, ac o lwyddiant y bariton Meirion Wyn Jones (enillydd y Rhuban Glas), y soprano Kate Griffiths, a’r tenor ifanc, Elis Jones – y tri yn aelodau gwerthfawr o’r côr ac wedi cyfrannu i’r recordiad hwn.

Traciau -

01.  Daeth Crist i'n Plith

02. Hwiangerdd Mair

03. Ar Gyfer Heddiw'r Bore

04. Lower Lights

05. Seren Bethle'm

06. Ganol Gaeaf Noethlwm

07. Veni Immanuel

08. I Fethlehem

09. Sêr y Nadolig

10. Gŵyl y Baban

11. O Dawel Ddinas Bethlehem

12. Mater Christi

13. Troyte's Chant

14. Wele, Cawsom y Meseia

15. Mae'r Sêr yn Canu.

£12.98 -Code(s)Rhifnod: 5016886275826
SAIN SCD2758

You may also like .....Falle hoffech chi .....